FAQ

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen:

 

Hoe zorg ik dat een oudere medewerker goed inzetbaar blijft?

Om de ontwikkeling van een oudere medewerker in goede banen te leiden, is het van belang om doorlopend met elkaar in gesprek te blijven. Het voeren van periodieke ontwikkelgesprekken is hiervoor een goede methode. Je bespreekt welke ontwikkelbehoefte de medewerker heeft en hoe het staat met werkplezier en bijvoorbeeld de fysieke gesteldheid. Wil je aan de slag met ontwikkelgesprekken, maar weet je niet waar te beginnen? Schakel een OOMT Adviseur Werkgeverschap in die je hierbij kan helpen en samen met jou op zoek gaat naar de juiste oplossingen.

 

Hoe meet ik de competenties, motivatie en vitaliteit van mijn medewerkers?

Als leidinggevende stel je je regelmatig de vraag of je de juiste medewerkers in dienst hebt. Maar heb je ook de juiste persoon op de juiste plek? Iedere medewerker beschikt over specifieke competenties en een persoonlijke motivatie om te werken. De mate waarin zijn competenties en motivatie aansluiten bij zijn rol in jouw bedrijf, heeft invloed op zijn vitaliteit. Een mismatch kan een improductieve en ontevreden medewerker opleveren, terwijl de juiste match leidt tot meer werkplezier, grotere productiviteit en een hoger rendement! Om je te helpen bij het maken van de juiste keuzes, heeft Innovam VIEW ontwikkeld. VIEW brengt talent, competenties, cultuur en ontwikkeling in kaart. Lees hier meer over VIEW en meld je aan!

 

Hoe leg ik functioneringsgesprekken en ontwikkelplannen vast?

Het voeren van functioneringsgesprekken helpt jou om samen met je medewerker concrete afspraken te maken over zijn ontwikkeling. Het is belangrijk om de gemaakte afspraken vast te leggen, maar het begint natuurlijk bij het voeren van ‘het goede gesprek’. Maak hiervoor gebruik van de gesprekskaarten van OOMT of schakel een OOMT-coach in om je op weg te helpen bij het voeren van een goed functioneringsgesprek.

Functioneringsgesprekken voeren en vastleggen kost jou als leidinggevende veel tijd en inspanning. Pulse , de hr-software van Innovam, maakt dit proces een stuk simpeler, zonder dat het persoonlijke element van de gesprekken verloren gaat. Dankzij Pulse kun je al je aandacht op het gesprek richten. Een uitgebreide voorbereiding of ingewikkelde administratie is niet langer nodig; met een druk op de knop legt Pulse alles voor vast.

 

Hoe ga ik als werkgever om met de nieuwe generatie medewerkers?

Jongere medewerkers kijken vaak heel anders naar dingen dan oudere medewerkers. Weet je wat zich afspeelt in de belevingswerelden van de verschillende generaties die werkzaam zijn in je bedrijf? Ga het gesprek aan met je medewerkers om er achter te komen wat zij belangrijk vinden, wat ze drijft en wat ze werkbaar vinden. Vind je het lastig om dit gesprek te voeren of weet je niet waar je moet beginnen? Schakel een OOMT Adviseur Werkgeverschap in om je hierbij te helpen.

 

Hoe zorg ik dat kennis behouden blijft in mijn bedrijf?

Als werkgever bestaat je grootste kapitaal uit je medewerkers. Zij beschikken immers over de kennis en ervaring die nodig is om nu en in de toekomst de klant te kunnen bedienen. Het is dan ook niet alleen belangrijk om deze kennis doorlopend bij te houden, maar ook om deze in het bedrijf te behouden. Want wat als je enige APK keurmeester plotseling vertrekt? Meer weten over het behouden van kennis in je organisatie? Neem contact op met één van onze OOMT Adviseurs Werkgeverschap.

 

Hoe zorg ik ervoor dat ik straks de juiste medewerkers in dienst heb?

Om te bepalen hoe je team er in de toekomst uit moet zien, is het belangrijk te weten welke toekomstplannen je hebt. Waar wil je met het bedrijf naartoe en hoe wil je dat bereiken? De vraag welk personeel daarvoor nodig is staat hierbij centraal. Daarbij zijn loyale medewerkers een waardevol goed! Het is als werkgever belangrijk dat je hen aan je organisatie weet te boeien en te binden. Zorg dus dat je weet wat er speelt bij je medewerkers. Ga regelmatig met hen in gesprek om er achter te komen wat zij belangrijk vinden in hun werk en waar zij behoefte aan hebben. Dit draagt bij aan de medewerkerstevredenheid en daarmee aan personeelsbehoud! Tip: ga met een OOMT Adviseur Werkgeverschap aan de slag om een strategische personeelsplanning te maken. Klik hier om in contact te komen met een van onze adviseurs.

 

Hoe meet ik de medewerkerstevredenheid?

De tevredenheid van een medewerker hangt nauw samen met zijn drijfveren om te werken. Hoe kun je de verbinding met medewerkers vergroten, zodat zij tevreden en betrokken zijn en in jouw organisatie het beste uit zichzelf halen? Het uitvoeren van een medewerker tevredenheidsonderzoek kan je hierbij helpen. Lees hier meer over de mogelijkheden en voordelen van medewerker tevredenheidsonderzoek voor jouw organisatie.

 

Hoe krijg ik mijn mensen mee?

Als werkgever ben je dagelijks bezig met de koers van je organisatie. Je maakt hierbij keuzes die invloed hebben op de rollen en verantwoordelijkheden van je medewerkers. Om hen daarbij te betrekken en ze te motiveren is het belangrijk dat je er met hen over communiceert. Leg uit waarom je iets doet en sta open voor eventuele suggesties van medewerkers. Een goede manier om hierover in gesprek te gaan, is het houden van periodieke werkoverleggen, bijvoorbeeld per kwartaal. Vind je het lastig om dit gesprek te voeren? Een OOMT Adviseur Werkgeverschap kan je hiermee helpen! Klik hier om in contact te komen met een van onze adviseurs.

 

Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk?

Om je werkplezier te vergroten is het belangrijk om te weten waar je energie van krijgt en waarvan niet. Een OOMT coach kan je helpen om hier achter te komen door je de juiste vragen te stellen. Dit geldt niet alleen voor je medewerkers, maar ook voor jou als leidinggevende. Schakel direct een OOMT-coach in.

 

Hoe groei ik mijn rol als leidinggevende?

Als leidinggevende ben je veel bezig met het aansturen van je medewerkers, het bepalen van de koers van je organisatie en de ontwikkeling die dit van je medewerkers vraagt. Maar denk je ook regelmatig na over je eigen ontwikkeling? Wie ben je als leidinggevende en waar wil je naartoe? Wat heb je nodig om niet alleen nu, maar ook in de toekomst op de juiste wijze sturing te kunnen geven aan je team? Welke leiderschapsstijl past bij jou? En hoe kom je als leidinggevende uit de uitvoering? In de OOMT workshop Leidinggeven krijg je inzicht in jouw leiderschapskwaliteiten en worden onder andere deze vragen beantwoord. Lees hier meer over de OOMT workshop Leidinggeven en meld je aan.

 

Hoe kunnen we beter met elkaar en met onze klanten communiceren?

Je hebt dagelijks veelvuldig contact met klanten en collega’s. Deze communicatie verloopt meestal op basis van logisch nadenken en je eigen positie. Maar weet je eigenlijk wel hoe je klanten en collega’s naar je kijken en wat zij precies van je verwachten? Oftewel, verplaats je je voldoende in de ander en kijk je ‘door de ogen van de klant’? Collega’s zijn immers een interne klant. Om je te helpen om nog beter aan de klantverwachting te kunnen voldoen, heeft OOMT de workshop ‘Door de ogen van de klant’ ontwikkeld. Deze workshop is bedoeld om samen met je team meer inzichten te krijgen in de verwachting van de klant en om er achter te komen wat jullie bedrijf onderscheidt van de rest. Lees hier meer over de OOMT workshop ‘Door de ogen van de klant’ en meld je aan.

 

Hoe zorg ik voor een prettige werksfeer?

Een prettige werksfeer gaat vaak hand in hand met een goede onderlinge samenwerking en de juiste sturing. Zorg dat je als leidinggevende weet wat er op de werkvloer speelt en maak eventuele conflicten bespreekbaar. Wil je aan de slag met het verbeteren van de samenwerking? De OOMT workshop ‘Succesvol door Samenwerken’ kan je hierbij helpen.

 

Hoe vergroot ik de betrokkenheid van mijn medewerkers?

Als leidinggevende overzie je de dingen en maak je duurzame keuzes als het gaat om de koers van de organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers betrokken blijven en weten wat hun rol en invloed is? Een goede methode om regelmatig te checken of de neuzen dezelfde kant op staan, is het houden van periodieke werkoverleggen. Zo wordt ieders input gevraagd en de betrokkenheid vergroot. Vind je het lastig om dit gesprek te voeren? Een OOMT Adviseur Werkgeverschap kan je hiermee helpen! Klik hier om in contact te komen met een van onze adviseurs.

 

Hoe creëer ik proactieve, ondernemende medewerkers?

Om pro activiteit en ondernemerschap bij je medewerkers te stimuleren, is het belangrijk dat zij ervaren dat ze een mate van invloed hebben op hun werk en dat ze voelen dat hun inzet gewaardeerd wordt. Geef hen ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën en doe er iets mee. Als een idee niet (direct) uitvoerbaar blijkt, koppel dit dan terug en leg uit waarom. Het belonen van medewerkers die een pro actieve houding laten zien, stimuleert niet alleen de medewerker in kwestie om deze houding te continueren, maar spoort ook collega’s aan om hetzelfde te doen. Een beloning hoeft overigens niet per definitie van financiële aard te zijn. Het uitspreken van waardering doet vaak al wonderen! Wil je hiermee aan de slag, maar weet je nog niet precies hoe? Een OOMT Adviseur Werkgeverschap kan je helpen! Klik hier om in contact te komen met een van onze adviseurs.

 

Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking verbeteren?

Om van een groep medewerkers een team te smeden is het belangrijk om goed samen te werken. Dit begint bij het bespreekbaar maken van de manier waarop samengewerkt wordt en ruimte te geven voor het bespreken van jouw wensen en behoeften en die van je medewerkers. Om je hierbij op weg te helpen heeft OOMT de workshop ‘Succesvol door Samenwerken’ ontwikkeld. Lees hier meer over de OOMT workshop ‘Succesvol door samenwerken’ en meld je aan.

 

Mijn klant is steeds meer online. Wat betekent dit voor de vaardigheden van mijn medewerkers?

Klanten bezoeken steeds minder vaak een showroom of winkel voor de aankoop van een auto of tweewieler. In plaats daarvan oriënteren en bestellen zij in toenemende mate online. Wat betekent dit voor de klant die bij je binnen loopt? En nog belangrijker; wat betekent dit voor de manier waarop je medewerkers deze klant ontvangen? Om meer inzicht te krijgen in de klantbeleving bij jouw bedrijf en de vaardigheden die medewerkers nodig hebben om de klant goed van dienst te zijn, is de OOMT Gastvrijheidscheck van grote waarde. Lees hier meer over de OOMT Gastvrijheidscheck en meld je aan.

 

Wat staat er in de cao en hoe kan ik dit toepassen?

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vind je o.a. afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld. De afspraken in een cao gelden voor álle werknemers in een sector of een bedrijf. Download hier de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020.

 

Hoe kom ik aan een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst?

In de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven staat dat arbeidsovereenkomsten met een medewerker altijd schriftelijk vastgelegd moeten worden. Op zoek naar een praktisch voorbeeld van een arbeidsovereenkomst? Download ze van de BOVAG website.

 

Hoe bepaal ik hoeveel salaris een medewerker minimaal moet krijgen?

In artikel 47 van de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020 vind je de salaristabellen voor salarisbetaling per maand en per uur. Bijlage 10 van de CAO geeft de salaristabellen weer voor betaling per 4 weken. Download hier de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020.

 

Hoeveel tijdelijke contracten mag ik een medewerker aanbieden?

Je kunt met je medewerker maximaal drie aaneengesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan, die samen niet langer duren dan 24 maanden. Om een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te kunnen starten moet er een periode van langer dan zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten zijn gelegen. Voor leerlingen geldt geen maximum aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die kunnen worden aangegaan. Meer informatie hierover vind je in artikel 20 en 22 van de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020. Download hier de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020.

 

Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor BBL leerlingen?

Artikel 22 van de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020 beschrijft de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op leerlingen die een opleiding volgen via de Beroeps Begeleidende Leerweg, kortweg BBL. Download hier de CAO Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven 2018-2020.

 

Ik heb een zieke medewerker. Hoe ga ik om met ziekteverzuim en re-integratie?

Een medewerker die zich ziek meldt, het komt helaas voor. Maar wat nu? Als werkgever wil je er natuurlijk alles aan doen om het herstel van je medewerker te bevorderen, maar je krijgt ook te maken met regels rond doorbetaling en re-integratie. Om te weten wat er van je verwacht wordt bij kort- of langdurend ziekteverzuim van een medewerker, heeft OOMT de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet. Lees hier verder.

 

Voldoe ik aan de AVG?

Sinds 25 mei 2018 moet iedere ondernemer aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Dit is zowel van toepassing op de bescherming van de persoonsgegevens van je klanten als die van je medewerkers. Wil je meer weten over hoe je voldoet aan de AVG en hoe je medewerkers meekrijgt in de nieuwe regels? Meld je hier aan voor deelname aan de BOVAG Privacy Game.

 

Staat jouw vraag er niet tussen? Laat het ons weten door je vraag te stellen via werkgeversadvies@oomt.nl.