Privacy  en Werken aan Werkgeverschap Deze website vloeit voort uit het samenwerkingsverband tussen OOMT, Innovam en BOVAG. OOMT zal ervoor zorgdragen dat personen die contact zoeken via de contactgegevens vermeld op deze website, bij de juiste partner uit het samenwerkingsverband terecht komen. Eventuele verdere doorzetting van persoonsgegevens zal niet plaatsvinden, dan nadat er nadrukkelijke toestemming is verleend door betrokkene. De drie partners uit het samenwerkingsverband hechten veel waarde aan een correcte omgang met persoonsgegevens. Deze website wordt gehost en beheerd door OOMT. Op deze website is het OOMT Privacy Statement daarom van toepassing. De Privacy Statements van Innovam en BOVAG zijn te vinden op hun eigen website.